Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verslag van het gesprek met kandidaten voor het KNVB voorzitterschap

Op uitnodiging van de KNVB zijn Renzo en Milo op 22 mei 2024 gezamenlijk afgereisd naar de Campus te Zeist om alle kandidaten voor het KNVB voorzitterschap te ontmoeten en aan te horen.

Hieronder volgt een verslag van ieder zijn betoog en antwoorden op de vragen.

1. Jeanette:
Collectief straffen: Jeanette is tegen uniforme en collectieve straffen. Ze
gelooft in individuele benadering en maatwerk.
Maatregelen regeerakkoord: Dit punt werd niet specifiek behandeld in haar
gesprek.
Relatie met supporters: Ze heeft geen specifieke visie gepitcht, maar
benadrukt de doorontwikkeling van het amateur- en vrouwvoetbal.
Motivatie en visie: Jeanette benadrukt haar ervaring in het amateurvoetbal en
als vrouw in de voetbalwereld. Ze wil inzetten op de doorontwikkeling van het
vrouwvoetbal en is voorstander van veilige en inclusieve voetbalomgevingen.
Legaliteit van pyro: Jeanette is voorstander van het invoeren van legale pyro
als proeven hebben bewezen dat het veilig kan. Ze ziet geen reden om dit niet
te doen als veiligheid gewaarborgd is.
Jeanette heeft een sterke focus op amateur- en vrouwvoetbal en gelooft in inclusiviteit
en veiligheid binnen het voetbal.

2. Hans Nijland:

Collectief straffen: Nijland is een voorstander van volle stadions en
dadergericht straffen. Hij staat tussen de supporters en gelooft in directe
betrokkenheid en communicatie.
Maatregelen regeerakkoord: Nijland gaf geen specifiek antwoord op dit
punt in het gesprek, maar benadrukte de noodzaak van draagvlak en
samenwerking binnen de voetbalwereld.
Relatie met supporters: Hij heeft veel feedback en steun ontvangen vanuit de
achterban en ziet dit als een belangrijk fundament voor zijn kandidatuur. Hij
staat open voor regelmatig contact met supporterscollectieven.
Motivatie en visie: Nijland werd benaderd door de supporters zelf en dit
enthousiasme heeft hem overtuigd om zich kandidaat te stellen. Hij benadrukt
de samenwerking en betrokkenheid als kern van zijn visie.
Legaliteit van pyro: Dit punt werd niet specifiek behandeld in het gesprek
met Nijland.
Nijland heeft een sterk draagvlak binnen de voetbalwereld en benadrukt het belang
van directe betrokkenheid en samenwerking met supporters.

3. Frank Paauw:
Collectief straffen: Paauw heeft zich niet uitgesproken tegen collectief
straffen. Hij ziet het als een laatste redmiddel, maar wil het liever vermijden
door in te zetten op het versoepelen van regels bij goed gedrag.
Maatregelen regeerakkoord: Paauw gaf geen specifiek antwoord op dit punt
in het gesprek, maar benadrukte het belang van duidelijke en rechtvaardige
maatregelen.
Relatie met supporters: Paauw wil zijn netwerk inzetten om de belangen van
de supporters te behartigen en is voorstander van de dialoog met hen. Hij
erkent echter dat er weerstand kan zijn en wil hierop inspelen door betrokken
te blijven en te werken aan gastvrij, veilig en toegankelijk voetbal.
Motivatie en visie: Zijn drijfveer om van de politie naar de KNVB te gaan ligt
in zijn passie voor voetbal en de unieke kans om vanuit deze positie meer te
kunnen bereiken voor de sport. Hij wil veiligheid en toegankelijkheid van het
voetbal verbeteren.
Legaliteit van pyro: Deze vraag is niet aan bod gekomen.
Paauw benadrukt zijn ervaring en netwerk als een belangrijke meerwaarde. Hij heeft
een verleden van samenwerking met voetbalclubs en supporters en wil dit verder
inzetten om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Procesmanager en Procedure:
De procesmanager gaf aan dat Hans Nijland oorspronkelijk niet op de shortlist
van 600 kandidaten stond. Er werd aangegeven dat veiligheid geen punt was
op de shortlist, wat vragen oproept over de prioriteiten in de selectieprocedure.
De KNVB moet leren van de weerstand vanuit het publiek en de kritiek op de
gesloten sollicitatieprocedure. Er is een duidelijke behoefte aan transparantie
en betrokkenheid van alle belanghebbenden bij het selectieproces.

Conclusie:
De gesprekken met de kandidaten tonen een diversiteit aan visies en benaderingen
voor de toekomstige voorzitter van de KNVB. Frank Paauw brengt een sterk netwerk
en ervaring in veiligheid mee, Hans Nijland heeft een breed draagvlak en directe
betrokkenheid bij de supporters, terwijl Jeanette zich richt op inclusiviteit en de
doorontwikkeling van het amateur- en vrouwenvoetbal. Het is essentieel dat de
KNVB de juiste balans vindt tussen veiligheid, betrokkenheid van supporters, en de
verdere ontwikkeling van het voetbal in Nederland.

Renzo P & Milo van Heugten
Ben-Side Loyals – Supporters Vereniging AZ