Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Standpunten en visie

De standpunten en visie van de Supportersvereniging AZ zijn vastgelegd in een uitgebreid document. Een samenvattting van de belangrijkste doelstellingen – Hoofd- en subdoelstelling – vindt u hieronder, voor het gehele document klikt u op de link onderaan deze pagina.

2.1 Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van de vereniging luidt “het behartigen van de belangen van de supporters in de ruimste zin des woords”.

2.2 Subdoelstellingen

Naast bovenstaande hoofddoelstelling streeft de supportersvereniging een aantal subdoelstellingen na. Deze subdoelstellingen zijn:

  • Het ondersteunen van de AZ, daar waar zulks mogelijk en nodig is.
  • Het behartigen van de belangen van haar leden en de bezoekers van thuis- en uitwedstrijden van de AZ, waarbij de supportersvereniging streeft naar optimale kwaliteitsvoorzieningen t.b.v. een brede en sociaal gedifferentieerde groep toeschouwers.
  • Het bevorderen van het onderling contact tussen haar leden en het bevorderen van het contact van haar leden met bestuur, werknemers en overige betrokkenen bij de AZ.
  • Het leveren van een bijdrage aan het bestrijden van voetbalvandalisme door supporters van de AZ.
  • Het stimuleren van het bezoek van de thuis – en uitwedstrijden van AZ.

Ook profiteren van veel voordelen?

Word nu lid van de Supportersvereniging AZ