Standpunt boycotten AZ – NAC

Aan de leden van de supportersvereniging AZ,

Standpunt boycotten AZ – NAC

Wij hebben kennisgenomen van de oproep van de supportersbeweging Victoria Alkmaar tot het boycotten van AZ – NAC voor de vakken W en X1.

Wij zijn voor gastvrij, toegankelijk en veilig voetbal in een sfeervol stadion van ons AZ.
Een grote groep fanatieke / enthousiaste supporters, als aanjager voor een goede sfeer in ons stadion, vinden wij belangrijk.
Zonder fans geen voetbal.

Het bestuur van de supportersvereniging betreurt dat er Stadion Verboden zijn uitgedeeld naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens de wedstrijd AZ – Utrecht van het vorige seizoen.

Aangezien wij de feiten per individueel geval niet kennen, kunnen wij niet beoordelen of dit wel al dan niet terecht is.

De incidenten tijdens de thuiswedstrijden tegen Feyenoord en Utrecht zijn in juni 2017 besproken in het reguliere overleg van supporters (vertegenwoordigers van Alkmaar Fanatics, Victoria Alkmaar en de supportersvereniging AZ) met AZ. Daarbij hebben de supporters de ruimte gekregen om hun visie te geven op de incidenten, het veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan.

AZ heeft aangegeven een evaluatie te houden in de zogenaamde driehoek (AZ, de Gemeente Alkmaar en de lokale politie) naar aanleiding van de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

De uitkomsten van deze evaluatie, het beleid en de uitvoering daarvan komen in het volgende reguliere overleg aan de orde.

Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. AZ, de Gemeente Alkmaar, de politie en ook de supporters zelf voor hun eigen gedrag.

Ook wij maken ons zorgen over de sfeer binnen ons stadion. Wij hebben als supporters gezamenlijk een plan geschreven om daar iets aan te veranderen. In overleg met AZ worden zaken opgepakt en geïmplementeerd indien haalbaar.

Recentelijk hebben de supporters met de spelersraad van AZ om de tafel gezeten hoe we elkaar kunnen helpen en actief de verbinding kunnen zoeken.

Hoewel wij enkele zorgen delen ondersteunen wij deze actie niet. Deze actie draagt onzes inziens niet bij aan verbinding en een constructieve dialoog gericht op verbeteringen.

Wij, als supportersvereniging, gaan door de op de ingeslagen weg en zullen het gesprek met AZ over sfeer en het veiligheidsbeleid vervolgen.

Op 28 september om 20:00 organiseren wij samen met AZ een forumavond. Daar kunnen supporters in gesprek met de directie van AZ, de trainer en de aanvoerder. Eenieder is van harte welkom. Het supportershome is open vanaf 19:30.

Samen naar Victorie met gastvrij, toegankelijk, veilig en sfeervol voetbal.

Hartelijke sportieve groet,

Het bestuur van de supportersvereniging van AZ