Voor de Supportersvereniging AZ is het beschermen van uw persoonsgegevens van essentieel belang. Persoonsgegevens van leden worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden een aantal, hieronder te lezen, uitgangspunten:

Algemeen

Wij zullen de verzameling en gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het door ons gewenste niveau van informatievoorziening aan onze leden te kunnen aanbieden. Tevens worden (NAW-)gegevens gebruikt om u eventueel via e-mail op de houden over diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld aankondigingen, interessante onderwerpen en evenementen.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor correspondentie of het toesturen van digitale nieuwsbrief. Daarin wordt de mogelijkheid opgenomen om u hiervoor apart uit te schrijven.

Als u wilt weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, of als u deze gegevens wilt wijzigen of u wilt deze gegevens laten wissen, gebruik dan liefst het contactformulier op de website en meldt dat het om de Privacy Policy gaat. Richt uw verzoek anders aan:

Supportersvereniging AZ
Postbus 9099
1800 GB AZ ALKMAAR

Klikgedrag

Op de website van de Supportersvereniging AZ worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

Gebruik van Cookies

De supportersvereniging AZ maakt bij het aanbieden vin deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De Zaak maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken.

Beveiliging

De infrastructuur en programma’s voor het administreren van gegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over leden kunnen krijgen.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen?

Stel uw vragen over het privacybeleid van de Supportersvereniging AZ liefst via het contactformulier op de website. Gebruik anders onderstaand adres:

Supportersvereniging AZ
Postbus 9099
1800 GB AZ ALKMAAR

Tot slot

De Supportersvereniging AZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Check daarom regelmatig dit onderdeel.

November 2017