Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ook voor SVAZ: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ongetwijfeld hebt u er al over gelezen of gehoord: Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe wet AVG van kracht. De AVG voorziet in het op allerlei gebied – Juridisch, ICT, Organisatie en Medewerkers – in z’n algemeenheid zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens. Doel is een betere bescherming in vergelijking met de Wet Persoonsgegevens. De nieuwe wet wordt op de gehele Europese Unie toegepast en geldt voor alle en allerlei soorten organisaties die gebruikmaken van persoonsgegevens. In welke vorm maakt daarbij niet uit.

Ook verenigingen dienen zich dus aan de AVG te houden, het maakt daarbij niet uit of een organisatie al dan niet bestaat uit vrijwilligers. Ook zij zullen zich aan de AVG moeten houden.
Al met al een behoorlijke verandering en veel werk. Desalniettemin is ook de Supporters Vereniging AZ al druk bezig met de voorbereidingen teneinde de nieuwe wet op juiste wijze  te implementeren en aan de eisen van de wet te voldoen.
Later meer hierover.