Zoek
Sluit dit zoekvak.

Huisregels

De Supportersvereniging AZ staat voor een goede en gezellige sfeer bij alle activiteiten die in het supportershome worden georganiseerd. Om juist die sfeer te kunnen bewerkstelligen zijn huisregels vanzelfsprekend.

Algemene regels

 • Aanwijzingen van bestuursleden en/of dienstdoende vrijwilligers aangaande de huisregels dienen altijd te worden gevolgd.
 • Aan personen onder de 18 jaar wordt géén alcohol verkocht. Personen onder de 18 jaar mogen ook géén alcohol nuttigen. Legitimatie dient te worden getoond als het barpersoneel daar om vraagt.
 • Na afloop van een wedstrijd hebben alléén leden van de Supportersvereniging AZ toegang tot het supportershome op vertoon van hun QR-code.
 • Voor en tijdens de wedstrijd kan aan de bar betaald worden met pin (ook contactloos). Na de wedstrijd kan aan de bar ook betaald worden met munten van de Supportersvereniging, welke verkrijgbaar zijn uit de muntautomaten. Aan de bar kunnen geen munten worden gekocht.
 • De Supportersvereniging is niet aansprakelijk voor vernielingen aan en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Alleen barpersoneel en leden van het bestuur mogen achter de bar komen.
 • Alleen barpersoneel en leden van het bestuur mogen aan de audio- en videoapparatuur komen.
 • Schade door vernielingen aan het supportershome en/of het inventaris zal altijd worden verhaald op de daders.
 • Personen met een lopend stadionverbod hebben geen toegang tot het supportershome.
 • Klachten, op- of aanmerkingen met betrekking tot de gang van zaken in het supportershome kunt u melden bij één van de bestuursleden.

Niet toegestaan

 • Na een wedstrijd de deuren naar de tribune te openen en het stadion en/of veld te betreden.
 • Tijdens openstelling van het supportershome buiten wedstrijddagen, de deuren naar de tribune te openen en het stadion en/of veld te betreden.
 • Soft- en harddrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens, of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben of te gebruiken.
 • Fysiek en/of verbaal geweld te gebruiken of met fysiek geweld te bedreigen,
 • Glaswerk mee naar buiten te nemen.
 • Te roken in het supportershome.
 • Zelf meegebrachte dranken te nuttigen.

Gevolgen niet naleven huisregels

 • U wordt uit het supportershome verwijderd en u wordt de toegang tot het supportershome ontzegd voor minimaal een half jaar.
  Deze ontzegging zal ook worden gemeld bij AZ.
 • Bij diefstal en huisvredebreuk wordt altijd de politie ingeschakeld.

Bestuur Supportersvereniging AZ

Ook profiteren van veel voordelen?

Word nu lid van de Supportersvereniging AZ