Algemeen
Op het gebruik van deze website van de Supportersvereniging AZ is het onderstaande, naast de Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy, van toepassing.
Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de Disclaimer, Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy.

Garantie inhoud
De makers van deze website verklaren dat de inhoud van hiervan op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om fouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

Externe links
De Supportersvereniging AZ staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van derden die via deze website via hyperlinks, banners of andere links bereikt kunnen worden en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van derden.

November 2017, D#01