Auteursrecht
Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde inhoud berust bij de Supportersvereniging AZ, dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde inhoud geheel of ten dele over te nemen.

November 2017, C#01