ALV

Het bestuur van de Supportersvereniging AZ nodigt met deze publicatie alle leden uit om aanwezig te zijn op de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal plaatsvinden op maandag 9 september 2019 om 19.30 uur.

Omdat het home niet toegankelijk is, dienen geïnteresseerden zich melden bij de receptie van AZ tussen 19.15 en 19.30. Daarna zullen we met z’n allen naar een alternatieve locatie gaan.

Wij stellen uw komst zeer op prijs. Voor u als lid is dit hèt moment bij uitstek om uw ideeën of mening aan het bestuur kenbaar te maken of om vragen te stellen omtrent de gang van zaken rond de SV (geen zaken van AZ zoals vragen over het dak ed !!!!) . Uw stem telt mee!

De agenda voor deze avond luidt:

1) OPENING

2) VORIGE NOTULEN  (op aanvraag verkrijgbaar)

3) BINNENGEKOMEN POST EN MEDEDELINGEN

4) JAARVERSLAGEN

5) VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

6) BESTUURSSAMENSTELLING

Aan het begin van het seizoen 2018/2019 was de bestuurssamenstelling als volgt:
• Remco Strik (voorzitter)
• Marco Koning (penningmeester)
• Richard Liefting (secretaris)
• Radboud Stiegheuver (evenementen)
• Gerard Bakker (horecazaken)
• Henk Kooge (coördinator SupportersmagAZine/website)
• HenkJan den Ouden (ledenadministratie)

Remco Strik, Gerard Bakker en Richard Liefting  zijn reglementair aftredend. Remco Strik en Richard Liefting stellen zich weer verkiesbaar. Gerard Bakker stopt, omdat een aspirant bestuurslid zich heeft aanmeld. Het bestuur draagt Bianca Baltus voor de bestuursfunctie horecazaken.

De beoogde samenstelling en taakverdeling voor het seizoen 2019/2020 wijzigt en luidt als volgt:

• Remco Strik (voorzitter)
• Marco Koning (penningmeester)
• Richard Liefting (secretaris)
• Radboud Stiegheuver (evenementen)
• Nieuw bestuurslid (horecazaken)
• Henk Kooge (coördinator SupportersmagAZine/website)
• HenkJan den Ouden (ledenadministratie)

Het bestuur plaatst echter tevens een oproep aan de andere leden:

U kunt zich ook kandidaat stellen voor vrijkomende bestuursfuncties, met dien verstande dat de taakverdeling pas na installatie van de nieuwe en/of herkozen bestuursleden door het bestuur intern wordt bepaald. Indien u zich kandidaat wilt stellen kunt u het huidige bestuur twee weken voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering hier van persoonlijk, per post òf per email op de hoogte stellen. U dient, conform de statuten, tevens een lijst in te leveren met namen en handtekeningen van tenminste 10 leden die uw kandidatuur ondersteunen.

7) VISIE VAN HET BESTUUR

8) BENOEMING KASCOMMISSIE SEIZOEN 2019/2020

9) RONDVRAAG

10) SLUITING

Nogmaals: U bent van harte welkom!!!!!