ALV 10 september 2018: Notulen én jaarrekening

Vorige maand werd in het supportershome de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Zoals gebruikelijk kwam ook de jaarrekening kwam aan de orde.
Klik om de notulen én de jaarrekening te bekijken.