Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Leden Vergadering 6-9-21

Het bestuur van de Supportersvereniging AZ nodigt met deze publicatie alle leden uit om aanwezig te zijn op de jaarlijkse ledenvergadering, welke zal plaatsvinden op maandag 06 september 2021 om 19:30uur in het Dirk Scheringa Supportershome.
Wij stellen uw komst zeer op prijs. Voor u als lid is  dit het moment bij uitstek om uw ideeën of mening aan het bestuur kenbaar te maken of om vragen te stellen omtrent de gang van zaken ronde de SV.

Uw stem telt mee!
I.v.m. Corona dient u van te voren aan te geven of u wilt komen (mail naar secretariaat@sv-az.nl),
zodat het bestuur van te voren kan bepalen of het verantwoord is om deze vergadering te kunnen
houden of niet. Bij een te grote opkomst zal de AVL verplaatst worden naar een andere locatie of een andere nader te bepalen datum.
Uiteraard nemen wij de richtlijnen van het RIVM ook in acht.
De agenda voor deze avond luidt:
1. OPENING
2. VORIGE NOTULEN (op aanvraag verkrijgbaar)
3. BINNENGEKOMEN POST EN MEDEDELINGEN
4. JAARVERSLAGEN
5. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
6. BENOEMING KASCOMMISSIE SEIZOEN 2021/2022
7. BESTUURSSAMENSTELLING
Aan het begin van het seizoen 2020/2021 was de bestuurssamenstelling als volgt:
• Remco Strik (voorzitter)
• Marco Koning (penningmeester)
• Richard Liefting (secretaris, supporterszaken, magAZine, website)
• Radboud Stiegheuver (evenementen)
• Bianca Baltus (horecazaken)
• Henk-Jan den Ouden (ledenadministratie)
Radboud Stiegheuver is reglementair aftredend en stelt zich weer beschikbaar. Lennie
Rodenburg heeft na de vorige ALV als secretaris ad interim gefungeerd en moet officieel gekozen
worden voor de functie secretaris.
Het bestuur plaatst tevens een oproep aan de leden: U kunt zich ook kandidaat stellen voor
vrijkomende bestuursfuncties, met die verstande dat de taakverdeling pas na installatie van de
nieuwe en/of herkozen bestuursleden door het bestuur intern wordt bepaald. Indien u zich
kandidaat stelt kunt u het huidige bestuur tot twee weken voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering hiervan persoonlijk, per post of per email op de hoogte stellen. U dient,
conform de statuten, tevens een lijst in te leveren met namen en handtekeningen van tenminste
10 leden die uw kandidatuur ondersteunen.
8. VISIE VAN HET BESTUUR
9. UPDATE KEUKEN
10. RONDVRAAG
11. SLUITING
Nogmaals U bent van harte welkom!!!!!